Bezpieczne Dopasowanie, Polski napisy

Czym jest Bezpieczne Dopasowanie? Jak aktywować Bezpieczne Dopasowanie w Appraise? Jak działa Bezpieczne Dopasowanie?