Wireless TV Streamer - Polski / Polish

Ciesz się TV bezpośrednio za pomocą aparatów słuchowych bez niewygodnych adapterów wokół szyi

Enjoy TV directly through your hearing aids without uncomfortable adapters around your neck